Přehled platné a projednávané územně plánovací dokumentace obcí ORP Svitavy

Městský úřad Svitavy, odbor výstavby (OV) jako úřad územního plánování zveřejňuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění údaje o platných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy (ORP Svitavy) Schválené a vydané ÚPD obcí jsou uloženy na OV MěÚ Svitavy, příslušných stavebních úřadech a na obecních úřadech příslušných obcí, kde je možno do nich nahlížet.

Banín

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 28. 06. 2018)
Projednávaná:        ---
   

Bělá nad Svitavou

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Bělá nad Svitavou (ke dni 21. 9. 2017)
Územní plán (účinnost od 29. 06. 2013)
Projednávaná:        obsah změny č. 1 ÚP Bělá
   

Bohuňov

Vydaná:        Územní plán obce (účinnost od 30. 11. 2006)
Projednávaná:        upravený návrh ÚP Bohuňov
ÚP Bohuňov - návrh
   

Brněnec

Vydaná:        Aktuální Územní plán - právní stav po Změně č. 1
Změna č.1 ÚP (účinnost od 13. 05. 2013)
zpráva o uplatňování ÚP Brněnec (ke dni 27. 09. 2017)
Územní plán (účinnost od 16. 09. 2009)
Projednávaná:        ---
   

Březová nad Svitavou

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 30. 12. 2015)
Projednávaná:        ---
   

Dětřichov

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Dětřichov (ke dni 18. 12. 2017)
Územní plán (účinnost od 25. 10. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Hradec nad Svitavou

Vydaná:        Aktuální znění ÚP po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Hradec n. Sv. (účinnost od 4. 1. 2019)
Zpráva o uplatňování ÚP Hradec n.Sv.(ke dni 6. 4. 2017)
Územní plán (účinnost od 11. 04. 2013)
Územní studie lokalita č. 10 a 13 (účinnost od 04. 08. 2015)
Územní studie lokalita č. 11 (účinnost od 16.8.2016)
Projednávaná:        ---
   

Chrastavec

Vydaná:        Územní plán obce (účinnost od 18. 04. 2006)
Projednávaná:        upravené zadání
   

Javorník

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP (ke dni 29. 8. 2016)
Územní plán (účinnost od 17. 05. 2012)
Územní studie Javorník (účinnost od 12. 7. 2017)
Projednávaná:        ---
   

Kamenná Horka

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP (ke dni 24. 10. 2017)
Územní plán (účinnost od 25. 07. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Karle

Vydaná:        zpráva o uplatňování ÚP Karle (ke dni 25.4.2018)
Územní plán (účinnost od 15. 02. 2014)
Územní studie - lokalita Z7 (účinnost od 15.02.2017)
Projednávaná:        ---
   

Koclířov

Vydaná:        Zprava_o_uplatnovani_UP_Koclirov (ke dni 26.04.2019)
Územní plán (účinnost od 19. 08. 2015)
Projednávaná:        Zprava_o_uplatnovani_UP_vcetne_zadani_zmeny
   

Kukle

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 24. 04. 2015)
Projednávaná:        Zprava_o_uplatnovani_UP_KUKLE_navrh
   

Lavičné

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Lavičné (ke dni 5. 9. 2018)
Územní plán (účinnost od 05. 06. 2014)
Projednávaná:        ---
   

Mikuleč

Vydaná:        zpráva o uplatňování
Územní plán (účinnost od 21. 11. 2013)
Projednávaná:        ---
   

Opatov

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 27. 10. 2017)
Projednávaná:        ---
   

Opatovec

Vydaná:        zpráva o uplatňováníÚP (ke dni 20. 4. 2017)
Územní plán (účinnost od 22. 10. 2008)
Projednávaná:        Změna č. 1 ÚP Opatovec-zadání
   

Pohledy

Vydaná:        Změna č.1 ÚPO (účinnost od 18. 02. 2010)
Územní plán obce (účinnost od 05. 01. 2007)
Projednávaná:        upravené zadání ÚP Pohledy
   

Radiměř

Vydaná:        Aktuální Územní plán - úplné změní po změně č. 1
Změna č. 1 ÚP Radiměř (účinnost od 18. 01. 2019)
Zpráva o uplatňování ÚP Radiměř (ke dni 21. 12. 2018)
Územní plán (účinnost od 10. 07. 2014)
Projednávaná:        ---
   

Rohozná

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 27. 06. 2018)
Projednávaná:        ---
   

Rozhraní

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 26. 05. 2017)
Projednávaná:        Obsah změny č. 1 UP Rozhraní
   

Rudná

Vydaná:        Územní plán obce (účinnost od 17. 11. 2006)
Projednávaná:        ÚP Rudná - návrh
Územní plán Rudná - upravený návrh
   

Sklené

Vydaná:        Územní plán obce (účinnost od 12. 01. 2007)
Projednávaná:        ÚP Sklené - návrh
   

Svitavy

Vydaná:        Aktuální znění územního plánu po změně č. 2
Změna č. 1 ÚP Svitavy (účinnost od 27. 12. 2014)
Změna č. 2 ÚP Svitavy (účinnost od 30. 05. 2018
Zpráva o uplatňování ÚP Svitavy (ke dni 30.01.2019)
ÚS veřejných prostranství včetně lokalit 42-56-127 (účinnost od 28.06.2018)
Územní plán (účinnost od 29. 10. 2010)
Územní studie - lokalita 40 Studený potok (účinnost od 22. 04. 2014)
Územní studie - lokalita č. 47 - Stará kolonie-I_etapa(účinnost od 21. 09. 2017)
Územní studie -lokalita č. 7 U Středního poldru (účinnost od 4. 4. 2017)
Územní studie lokalit rekreace(účinnost od 7. 2. 2018)
Územní studie lokalita 12 - Sunečná (účinnost od 23. 10. 2017)
Územní studie-lokalita 59-nová (účinnost od 27.07.2016)
Projednávaná:        Zpráva o uplatňování ÚP včetně zadání Změny č. 3 ÚP
   

Študlov

Vydaná:        Územní plán obce (účinnost od 24. 12. 2005)
Projednávaná:        upravený návrh ÚP Študlov
ÚP Študlov - návrh
   

Vendolí

Vydaná:        Aktuální znění Územního plánu po změně č.1
změna č. 1 ÚP (účinnost od 14. 05. 2019)
zpráva o uplatňování ÚP Vendolí
Územní plán (účinnost od 10. 08. 2012)
Projednávaná:        ---
   

Vítějeves

Vydaná:        Zpráva o uplatňování ÚP Vítějeves (ke dni 26. 3. 2018)
Územní plán (účinnost od 22. 01. 2014)
Územní studie Vítějeves (účinnost od 19. 07. 2018)
Projednávaná:        ---
   

Želivsko

Vydaná:        Územní plán (účinnost od 31. 05. 2018)
Projednávaná:        ---