Časté dotazy

Jak se budeme jmenovat?

Snoubenci by se měli předem dohodnout, jaké příjmení budou užívat po uzavření manželství a jaké příjmení ponesou jejich děti.

Mohou užívat:

 • společné příjmení muže
 • společné příjmení ženy
 • každý své dosavadní příjmení (zde je nutné učinit dohodu, po kom z rodičů ponesou příjmení společné děti)
 • muž i žena společné příjmení a na druhém místě uvádět příjmení předchozí

Je rovněž možné, aby žena za zákonem stanovených podmínek užívala své příjmení v mužském tvaru (bez koncovky –ová).

Jaké doklady s sebou na obřad?

Snoubenci i svědci musí mít u sebe platný doklad totožnosti.

S jakým časovým předstihem máme přijít na úřad v den obřadu? Jak dlouho trvá svatební obřad?

Postačí 10 minut před smluveným termínem, svatební obřad trvá 15 – 20 minut.

Musí mít snoubenci prstýnky, musí mít nevěsta kytici?

Ne, nemusí. 

Jak probíhá sňatečný obřad?

 • uvítání snoubenců a svatebních hostů
 • uspořádání snoubenců a svatebních hostů v předsálí a vstup do obřadní síně
 • je zvykem, aby nevěstu přivedl do obřadní síně otec nevěsty – v tomto případě ženich vstupuje do obřadní síně jako první v doprovodu své matky
 • pak následují svědkové, nejbližší rodina, ostatní příbuzní a svatební hosté, ti se v obřadní síni rozestoupí a utvoří tzv. „špalír“,
 • na konci průvodu kráčí nevěsta a její otec (případně družičky), před katedrou oddávajícího se páry vymění a ženich stojí vedle nevěsty (má ji po své pravé straně)
 • snoubenci a svědci zůstávají při obřadu stát, ostatní hosté si mohou sednout

 • příchod oddávajícího
 • matrikářka představí snoubence oddávajícímu
 • slavnostní řeč oddávajícího
 • souhlasný projev vůle muže a ženy, že spolu vstupují do manželství
 • výměna snubních prstenů (nejprve navlékne prstýnek ženich nevěstě na levý prsteníček, poté nevěsta ženichovi)
 • první novomanželský polibek
 • podpis protokolu o uzavření manželství
 • přípitek snoubenců s oddávajícím
 • blahopřání
 • odchod z obřadní síně (pro odchod neexistuje žádné přesné pravidlo, zpravidla však průvod vedou novomanželé)

S matrikářkou je možné před obřadem dohodnout jiné pořadí, ve kterém snoubenci vstoupí do obřadní síně. Rovněž je možné, aby si snoubenci během obřadu vyměnili tzv. slib věrnosti.

Musí mít nevěsta při obřadu společenské šaty a ženich oblek?

Oblečení není v zákoně upraveno, nicméně měla by být zachována jistá míra důstojnosti obřadu.

Musíme si po svatbě vyměnit občanské průkazy?

Pokud dojde uzavřením manželství ke změně údajů uvedených v občanském průkazu (změna příjmení, změna osobního stavu), ustřihne matrikářka po obřadu snoubencům pravý horní roh občanského průkazu, ke kterému obdrží potvrzení. Do 15 pracovních dnů byste měli požádat o vydání nového občanského průkazu. Pokud plánujete bezprostředně po obřadu cestu do zahraničí, vycestujte s cestovním pasem

Mám nárok na pracovní volno v zaměstnání?

Pracovní volno na svatbu upravuje příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zde je v bodě 5 stanoveno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za jeden den. Pokud je tedy sobota dle rozpisu směn zaměstnancovým pracovním dnem, pak jeden den pracovního volna využije zaměstnanec na tento den a druhý den pracovního volna může čerpat buď v pátek nebo v neděli, nebo v jiný pracovní den. Žádný právní předpis však nestanoví, že by oba dny pracovního volna na svatbu musely na sebe navazovat. Zaměstnanec může toto volno čerpat např. v týdnu před svatebním obřadem k vyřízení potřebných záležitostí souvisejících se svatbou. Náhrada mzdy však zaměstnanci náleží pouze za jeden den pracovního volna. Rodiči se poskytne k účasti na svatbě dítěte pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na jeden den a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.

 

 

 

Zpracovala: Marcela Górecká, Zuzana Pustinová