Správní poplatky a provozní platby

  • Při uzavření manželství v obřadní síni Městského úřadu Svitavy v den určený radou města k oddávání (druhá, třetí, čtvrtá, příp. pátá sobota v měsíci – vyjma státního svátku) v čase 10 – 14 hodin neplatíte za sňatečný obřad žádný správní poplatek.
  • Pokud budete uzavírat manželství mimo dobu stanovenou Radou města Svitavy nebo mimo úředně stanovenou místnost (obřadní síň Městského úřadu Svitavy), jsou sňatečné obřady zpoplatněny správním poplatkem 1 000 Kč.
  • Za obřad konaný  v pracovní den mimo stanovenou dobu 10 – 14 hodin zaplatíte kromě správního poplatku 1 000 Kč ještě provozní platbu 1 000 Kč*.
  • Za obřad konaný v neděli či státní svátek uhradíte kromě správního poplatku 1 000 Kč provozní platbu ve výši 3 000 Kč*, za obřad konaný ve dnech 1. 1., 24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12. provozní platbu 10 000 Kč*.
  • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno správním poplatkem 2 000 Kč.
  • Snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, uhradí správní poplatek 3 000 Kč.

Správní poplatky a provozní platby jsou vybírány předem (před konáním sňatečného obřadu) v hotovosti v kanceláři matriky Městského úřadu Svitavy.

* k provozním platbám je nutné připočítat aktuální DPH.

 

 

Zpracovala: Marcela Górecká, Zuzana Pustinová