Místa vhodná k obřadu

Podle usnesení Rady města Svitavy č. 31/B/4 ze dne 06. 09. 2016 je místem určeným k uzavírání občanských sňatků obřadní síň Městského úřadu Svitavy na ulici T. G. Masaryka 5/35 a jako oddací dny se stanovují soboty ve druhém, třetím čtvrtém, příp. pátém týdnu v měsíci, a to v čase 10 – 14 hodin.

Po dohodě lze uzavřít manželství i na jiném vhodném místě, příp. v jiném termínu.

Obřadní síň Městského úřadu Svitavy


 
 • obřadní síň se nachází v jedné z nejkrásnějších budov ve Svitavách tzv. Langerově  vile
 • nabízí 23 míst k sezení
 • v rámci obřadu Vám nabídneme slavnostní přípitek
 • zdarma zapůjčíme polštářek na prstýnky (výběr barevných kombinací)
 • na přání zajistíme hudebníka (klávesy) – možnost výběru z nabídky skladeb (cena 453 Kč)
 • Městský úřad Svitavy nezajišťuje foto ani videozáznam ze svatebního obřad

Park Jana Palacha ve Svitavách

 • jedna z nejkrásnějších lokalit Svitav, ideální prostor k romantické svatbě
 • upravené cesty, zeleň, okrasné rostliny, dřeviny a solitérní stromy, jezírko s vodními rostlinami  a dřevěnou lávkou
 • sňatečný obřad je možné uspořádat na kterémkoliv místě v parku
 • konání obřadu v parku podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč
 • vždy musí být zvoleno náhradní řešení v případě nepříznivého počasí
 • upozorňujeme, že park je volně přístupný veřejnosti i během obřadu
 • na přání zajistíme slavnostní přípitek, stůl na podpisy s ubrusem, polštářek na prstýnky (s matrikářkou je možné předem dohodnout barevné ladění výzdoby), bílé skládací židle pro 12 svatebních hostů a připojení k přívodu elektrické energie (cena 121 Kč).

Kterékoliv jiné vhodné místo

 • manželství lze uzavřít i na kterémkoliv jiném vhodném místě, konání obřadu podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč
 • musí být dodržena veřejnost, slavnostní a důstojný průběh obřadu
 • požadujeme potvrzení majitele pozemku o povolení uzavřít na tomto místě manželství (není-li ve vlastnictví snoubenců)
 • při obřadech na jiném vhodném místě zajišťujeme pouze přítomnost oddávajícího a matrikáře
 • další služby (výzdoba, stůl na podpisy, přípitek, hudební doprovod včetně aparatury, foto a videozáznam) si zajišťují snoubenci na své vlastní náklady

 

 

 

Zpracovala: Marcela Górecká, Zuzana Pustinová