Informace k uzavření manželství

Manželství vzniká podle občanského zákoníku svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Občanský sňatek

Projev vůle o vstupu do manželství se činí před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem Zastupitelstva města Svitavy. Lze jej učinit i před starostou obce, která se nachází ve správním obvodu matričního úřadu Svitavy (Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Radiměř, Rohozná, Sklené, Vendolí), je-li jeden ze snoubenců v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

Církevní sňatek

Projev vůle o vstupu do manželství lze učinit i před příslušným orgánem církve nebo náboženskou společností, která je registrována podle zvláštního zákona. Matriční úřad, v jehož správním obvodu má být církevní sňatek uzavřen, vydá osvědčení k církevnímu sňatku, které má platnost šest měsíců.

Od roku 1992 jsou sňatky občanské a církevní zcela rovnoprávné.

 

 

 

Zpracovala: Marcela Górecká, Zuzana Pustinová