Krizové a havarijní orgány města

Bezpečnostní rada města Svitavy

Bezpečnostní rada je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb., § 21, 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada vyhodnocuje stávající stav, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a stanovuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají nejméně 2x ročně.

 

Složení BRM – uvedeno jméno, příjmení, funkce a telefon do zaměstnání
Mgr. David Šimek – starosta města Svitavy 461 550 300
Pavel Čížek – místostarosta města Svitavy 461 550 303
Bc. Lubomír Dobeš – tajemník MěÚ Svitavy 461 550 302
plk. Mgr. Libor Bauer – KŘ policie Pardubického kraje, vedoucí ÚO Svitavy 974 578 221
plk. Ing. Oldřich Jedlička – HZS Pardubického kraje, ředitel ÚO Svitavy 950 575 120
Ing. Tereza Vrbková – tajemník bezpečnostní rady, odbor vnitřní správy MěÚ Svitavy 461 550 406

Povodňová komise ORP Svitavy

Povodňová komise je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností Svitavy a v tomto správním obvodu zabezpečuje činnost. Povodňová komise ORP je zřízena v souladu se zákonem 254/2001 Sb., § 79.

Povodňová komise města Svitavy

Povodňová komise je povodňovým orgánem města Svitavy a zde zabezpečuje činnost. Povodňová komise města je zřízena v souladu se zákonem 254/2001 Sb., § 78.

Složení obou povodňových komisí je identické a jejich členy jsou :
Předseda komise
Mgr. David Šimek – starosta města Svitavy 461 550 300
Místopředseda komise
Pavel Čížek  – místostarosta města Svitavy 461 550 303
Bc. Lubomír Dobeš – tajemník MěÚ Svitavy 461 550 302
Tajemník povodňové komise
Ing. Marek Antoš – vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Svitavy 461 550 240
Členové komise
plk. Ing. Oldřich Jedlička – HZS Pardubického kraje, ředitel ÚO Svitavy 950 575 120
Ing. Tereza Vrbková – tajemník bezpečnostní rady, odbor vnitřní správy MěÚ Svitavy 461 550 406
MUDr. Bohumil Havel – vedoucí územního pracoviště Krajské hygienické správy PA 461 533 402
Karel Čupr – velitel městské policie Svitavy 461 550 340
npor.  Rostislav Bednář – PČR, vedoucí OO Svitavy 974 578 650
Ing. Václav Košňar – odbor  životního prostředí MěÚ Svitavy 461 550 250
Ing. Petr Horký – technický ředitel společnosti SPORTES Svitavy s. r. o. 461 532 845
Ing. Kamila Bílá - odbor  životního prostředí MěÚ Svitavy 461 550 255
Petr Lédl – velitel JSDH města Svitavy 721 851 194


Krizový štáb

Krizový štáb města Svitavy je pracovní orgán starosty k řešení krizových situací na území správního obvodu města Svitavy. Krizový štáb svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

Členy krizového štábu jsou členové bezpečnostní rady, vedoucí pracovních skupin krizového štábu, zástupci složek IZS a odborníci s ohledem ne druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.