Archiv aktualit

26Bře2019

Lávka přes zatopený písník dočasně uzavřena

Lávka přes zatopený písník dočasně uzavřena

Dovolujeme si informovat obyvatele Svitav a blízkého okolí o uzavření lávky přes zatopení písník v lokalitě na Brandu, jedná se o bezpečnostní důvody. Konstrukce lávky je na několika místech v havarijním stavu a bude třeba rozsáhlejší opravy. SPORTES Svitavy, s.r.o. ...

celý článek

20Bře2019

Hitpoint LEGENDS již potřetí ve Svitavách

Hitpoint LEGENDS již potřetí ve Svitavách

Město Svitavy i v letošním roce podporuje růst elektronického sportu v České republice. Proto jsme rádi, že se agentura Hitpoint.cz rozhodla opět využít prostory svitavské Fabriky k pořádání dalšího finálového klání online národní ligy Hitpoint Masters, znovu ...

celý článek

20Bře2019

Březnové zasedání Zastupitelstva města

Březnové zasedání Zastupitelstva města

Srdečně zveme na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 20. března od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy, T.G.Masaryka č. 25 Program: Informace o přípravě a následné realizaci obchvatu města ...

celý článek

18Bře2019

Aktualizace cykloturistiky v Pardubickém kraji

Aktualizace cykloturistiky v Pardubickém kraji

Pardubický kraj v letošním roce realizuje aktualizaci koncepce cyklodopravy na území Pardubického kraje. V pondělí 18. 3. proběhlo setkání starostů okresu Svitavy, na kterém všichni připomínkovali nově vznikající koncepci a doplňovali do ní projektové záměry ...

celý článek

18Bře2019

Výběrové řízení na pozici úředníka odboru životního prostředí

Výběrové řízení na pozici úředníka odboru životního prostředí

Tajemník Městského úřadu Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka odboru životního prostředí - oddělení ochrany přírody, lesa a zemědělského půdního fondu Městského úřadu Svitavy. Úředníkem se může stát fyzická osoba, která ...

celý článek

14Bře2019

Charita Svitavy hledá vedoucího Světlanky

Charita Svitavy hledá vedoucího Světlanky

Charita Svitavy vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí Světlanky - centra denních služeb. Vedoucí Světlanky by měl/a vést a řídit sociální služby po stránce odborné, technické i administrativní. Jednat se zájemci o službu, s klienty rodinnými ...

celý článek

12Bře2019

Pozvánka na farmářské trhy

Pozvánka na farmářské trhy

V letošním roce se budou farmářské trhy konat již po deváté. Za tu dobu si vybudovaly tradici a staly se běžnou součástí koloritu města. Budou pokračovat v týdenních intervalech, tak jako v minulých letech, každou středu od 17.dubna do první poloviny měsíce listopadu ...

celý článek

11Bře2019

Městská policie rozšíří své řady

Městská policie rozšíří své řady

Rada města Svitavy na svém zasedání dne 11. března 2019 schválila návrh na navýšení počtu strážníků Městské policie Svitavy na celkový počet 17 strážníků ke dni 1. 4. 2019. Návrh předkládal velitel městské policie po vzájemné komunikaci mezi radnicí i samotnými ...

celý článek

11Bře2019

V distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., je vyhlášen kalamitní stav.

V distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., je vyhlášen kalamitní stav.

Informace o kalamitním stavu v distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce a.s. na území Pardubického kraje https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/technicke-informace/stav-distribucni-site.html Prosíme obyvatele Svitav, aby dbali na zvýšenou bezpečnost při ...

celý článek

08Bře2019

Magdalena Dvořáková: Využívám to nejlepší, co škola má

Magdalena Dvořáková: Využívám to nejlepší, co škola má

Druhý měsíc vede Speciální základní školu a střední školu Magdalena Dvořáková. Ředitelkou se stala v únoru po odchodu dlouholetého ředitele Igora Klosse. Co plánuje ve škole změnit a jak pomáhá jejím žákům canisterapie, prozradí v tomto ...

celý článek

07Bře2019

Svitavská interna dočasně upravuje provoz kvůli spalničkám

Svitavská interna dočasně upravuje provoz kvůli spalničkám

Na konci minulého týdne hospitalizovali ve Svitavské nemocnici pacienta s respiračními potížemi. Následná vyšetření ukázala, že se jedná o počínající spalničky. Někteří ze zdravotníků, kteří přišli s pacientem do kontaktu, jsou v současné době v karanténě a ...

celý článek

07Bře2019

Výběrové řízení na pozici úředníka odboru výstavby Městského úřadu Svitavy

Výběrové řízení na pozici úředníka odboru výstavby Městského úřadu Svitavy

Tajemník MěÚ Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou nejpozději do 20.5.2022 - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou - úředníka odboru výstavby Městského úřadu Svitavy. Úředníkem se může stát fyzická osoba, která ...

celý článek

06Bře2019

Úklid města po zimní údržbě

Úklid města po zimní údržbě

Úsek Technických služeb společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. začal s čištěním komunikací po zimní údržbě už v měsíci únoru. Práce na úklidu města budou pokračovat až do května, a to za užití techniky, kterou má společnost k dispozici: dva zametací vozy, ...

celý článek

06Bře2019

Poplatek za psy 2019

Poplatek za psy 2019

Všichni držitelé psů, kteří mají trvalé bydliště na území města Svitavy, mají povinnost uhradit poplatek za psa/psy do 31. března 2019. Vyplývá tak z vyhlášky města č. 3/2016 o místním poplatku ze psa. Prosíme majitele, aby všechny změny týkající ...

celý článek

06Bře2019

Výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Svitavy

Výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Svitavy

Starosta města Svitavy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážníka městské policie. Místem výkonu práce je město Svitavy. V případě zájmu o práci, naleznete podrobnější informace k výběrovému řízení na webových stránkách města v sekci ...

celý článek