Za ptactvem jarní přírodou

volný čas, odborné
přednáška, exkurze

Datum a čas konání

13.4.2019 v 09:00:00

Program akce

Vycházka probouzející se přírodou spojená s kroužkováním a pozorováním ptactva

Organizátor akce

MMG