Úřední deska

Ostatní

   • Exekutorský úřad Svitavy
   - USNESENÍ
Vyvěšeno od: 2015-11-24 
usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) proti povinnému RNDr. Martin Trávníček Ph.D., bytem Dětřichov 59
Dokument: pdf (223.51 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - výzva
Vyvěšeno od: 2015-12-02 
Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví
Dokument: pdf (473.6 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - příloha č. 1 k výzvě
Vyvěšeno od: 2015-12-02 
Seznam vlastníků a nemovitostí
Dokument: pdf (236.39 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - seznam nemovitostí s nedostat. ident. vlastníkem
Vyvěšeno od: 2016-03-07 
seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - čtvrtletní aktualizace
Dokument: pdf (235.84 Kb)   
   • Finanční úřad pro Pardubický kraj
   - veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2016-04-22 
veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Dokument: pdf (73.39 Kb)   
   • Finanční úřad pro Pardubický kraj
   - veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2016-04-22 
veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
Dokument: pdf (68.67 Kb)   
   • Exekutorský úřad Praha
   - Dražební vyhláška
Vyvěšeno od: 2016-08-24 
elektronická dražba 26.10.2016 ve 12:30 hodin.
Dokument: pdf (105.48 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - výzva
Vyvěšeno od: 2016-09-15 
aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Dokument: lsx (9.72 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Výsledky voleb
Vyvěšeno od: 2016-10-10 
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje konané dne: 7.10.- 8.10.2016
Dokument: pdf (298.22 Kb)   
   • Státní pozemkový úřad
   - žádost o zveřejnění Nabídky pozemků k pronájmu
Vyvěšeno od: 2016-11-02 
Nabídka pronájmu pozemků p.č. 1357 a p.č. 1634/1
Dokument: pdf (658.66 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
   - výběrové řízení č. HSY/186/2016s následnou aukcí
Vyvěšeno od: 2016-11-07 
pozemková parcela číslo 1603 o výměře 947 m2 pro katastrální území Kaclířov a obec Koclířov
Dokument: pdf (1313.03 Kb)   
   • Státní pozemkový úřad
   - Nabídka pozemků k pronájmu
Vyvěšeno od: 2017-01-31 
nabídka pozemků k pronájmu
Dokument: pdf (127.94 Kb)   
   • Úřad pro zastupování státu ve vecech majetkových
   - Informace pro občany
Vyvěšeno od: 2017-02-27 
údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1.2.2017
Dokument: lsx (9.56 Kb)   
   • VHOS, a.s. Moravská Třebová
   - Zveřejnění výsledku hospodaření
Vyvěšeno od: 2017-03-28 
Zveřejnění výsledku hospodaření vodovodu za rok 2016
Dokument: pdf (739.7 Kb)   
   • Finanční úřad pro Pardubický kraj
   - veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2017-04-24 
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.: 935497/17/2800-11460-602966
Dokument: pdf (68.45 Kb)   
   • Státní pozemkový úřad
   - Nabídky pozemků k pronájmu
Vyvěšeno od: 2017-05-10 
Žádost o zveřejnění Nabídky pozemků k pronájmu
Dokument: pdf (127.35 Kb)   
   • Městský úřad Svitavy
   - žádost o vyvěšení
Vyvěšeno od: 2017-06-27 
Žádost o vyvěšení "Nařízení města Svitavy č. 4/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnev" na úřední desce
Dokument: pdf (817.98 Kb)   

Zpět na přehled