Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky a nařízení, rozpočet a veřejnoprávní smlouvy

   • obec Dětřichov
   - Požární řád
Vyvěšeno od: 2010-03-31 
Požární řád obce Dětřichov
Dokument: pdf (101.58 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Vyvěšeno od: 2015-05-05 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov.
Dokument: pdf (87.9 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Smlouva č. 15244044
Vyvěšeno od: 2015-08-25 
Smlouva č 15244044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Dokument: pdf (8820.07 Kb)   
   • obec Dětřichov
   - rozpočet 2016
Vyvěšeno od: 2015-12-16 
rozpočet 2016
Dokument: pdf (166.93 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Vyvěšeno od: 2015-12-16 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Dokument: pdf (2610.28 Kb)   
   • VHOS a.s.
   - výsledek hospodaření
Vyvěšeno od: 2016-03-24 
Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2015
Dokument: pdf (742.91 Kb)   
   • obec Dětřichov
   - Veřejnoprávní smlouva
Vyvěšeno od: 2016-04-26 
Veřejnoprávní smlouva 1/2016 ( Obec Dětřichov - Knihovna Svitavy)
Dokument: pdf (2759.53 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Veřejnoprávní smlouva
Vyvěšeno od: 2016-10-05 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov
Dokument: pdf (2657.38 Kb)   
   • obec Dětřichov
   - Rozpočet 2017
Vyvěšeno od: 2016-12-22 
Vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2017
Dokument: pdf (181.76 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Závěrečný účet za rok 2016
Vyvěšeno od: 2017-03-22 
Dokument: pdf (785.9 Kb)   
   • obecní úřad Dětřichov
   - Rozpočtový výhled
Vyvěšeno od: 2017-09-25 
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2018
Dokument: pdf (134.36 Kb)   
   • obecní úřad Dětřichov
   - Rozpočtové opatření č. 1/2017
Vyvěšeno od: 2017-09-25 
rozpočtové opatření č. 1/2017
Dokument: pdf (212.98 Kb)   
   • obec Dětřichov
   - Rozpočtové opatření č. 2/2017
Vyvěšeno od: 2017-10-05 
rozpočtové opatření č. 2
Dokument: pdf (367.75 Kb)   
   • obec Dětřichov
   - Rozpočet 2018
Vyvěšeno od: 2017-12-19 
Rozpočet 2018
Dokument: pdf (186.11 Kb)   
   • Obec Dětřichov
   - Střednědobý výhled obce
Vyvěšeno od: 2017-12-19 
Střednědobý výhled obce na roky  2018 - 2022
Dokument: pdf (342.51 Kb)   
   • Mateřská škola Dětřichov
   - Rozpočet na 2018  - Mateřská škola
Vyvěšeno od: 2017-12-19 
rozpočet MŠ Dětřichov na rok 2018
Dokument: pdf (52.52 Kb)   
   • Mateřská škola Dětřichov
   - střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Dětřichov
Vyvěšeno od: 2017-12-19 
Střednědobý výhled na roky 2018 - 2022
Dokument: pdf (72.21 Kb)   
   • obecní úřad Dětřichov
   - rozpočtové opatření 4/2017
Vyvěšeno od: 2018-01-03 
rozpočtové opatření č. 4  - schváleno 18.12.2017
Dokument: pdf (683.37 Kb)   

Zpět na přehled