Aktuální krizová opatření na území města Svitavy

02Dub2020

Aktualizace: 3. 4. 2020, 11:22

Vážení Svitavané, v této aktualitě najdete veškerá aktuálně přijatá opatření na území města Svitavy. Mějme na paměti, že se jedná o opatření prevenční, která chrání především naše zdraví. Nic cennějšího v životě nemáme, tak k sobě buďme zodpovědní.

Vymezená doba nákupů pro seniory

Od 25. března 2020 mohou v maloobchodních prodejnách potravin a drogerií v časovém rozmezí 8:00-10:00 hodin nakupovat pouze senioři nad 65 let.

Mateřské školy

Rada města Svitavy na svém mimořádném jednání přijala usnesení, kterým se od pondělí 30. 3. až do odvolání uzavírají mateřské školy na území města Svitavy.

Výjimkou pro rodiče, kteří o ošetřovné nemají zájem, ale naopak chodí do práce a potřebují své dítě umístit do školky, zůstane přístupná MŠ Větrná, jež byla k těmto účelům stanovena.

Rodiče, kteří mají zájem o služby této školky, musí však uvědomit paní ředitelku Janu Hrubou na telefonním čísle 736 629 430 (především kvůli zajištění stravy).

Omezený pohyb osob na veřejnosti

Od 16. 3. 0:00 hodin do 11. 4. 6:00 hodin platí omezený pohyb osob na veřejnosti. Stále si můžeme dojít na nákup či k lékaři (pokud je to nezbytně nutné), stejně tak můžeme i do práce. Dále uvádíme seznam výjimek, na které se karanténní omezení pohybu nevztahuje: 

 1. Cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo nebo jiné obdobné činnosti.
 2. Nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými.
 3. Cesty nezbytně nutné k obstarání základních životních potřeb: například nákup potravin, léků a zdravotních prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata. To vše včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, využívání nezbytných bankovních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot.
 4. Cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu.
 5. Cesty do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče.
 6. Cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.
 7. Výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby.
 8. Cesta zpět do místa svého bydliště.
 9. Cesta do parku nebo přírody.

Městský úřad

Vzhledem k přijatým mimořádným opatřením MZ se do odvolání mění otevírací doba Městského úřadu Svitavy. Pro veřejnost bude úřad otevřen vždy v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek bude úřad uzavřen. Tato opatření mohou být prodloužena či upravena na základě dalších případných vládních usnesení.

Nadále výrazně doporučujeme využívat telefonické či elektronické komunikace s jednotlivými agendami pokud se daná záležitost dá vyřešit bezkontaktním způsobem. Seznam kontaktů najdete na webu města Svitavy, případně budou vyvěšeny na patřičných budovách, kde dané agendy sídlí.

Budova T. G. Masaryka 26 (Bílý dům) bude pro veřejnost uzavřena. Nezbytné záležitosti, kdy je třeba podepsat dokument, či nějaký odevzdat budou přesunuty na budovu T. G. Masaryka 25, ovšem taková jednání je potřeba si předem telefonicky či mailem domluvit.
Objekt Langrovy vily bude pro veřejnost taktéž uzavřen. Výjimkou mohou být návštěvy matriky či městské policie. V obou případech je potřeba předem telefonicky záležitost domluvit, případné předání dokumentů bude vyřizováno za pomocí okýnka u dveří na jižní straně vily (vstup Městská policie Svitavy).

Budova Dvořákova 3 bude mít v úřední dny otevřenou podatelnu během vyznačených hodin. Stejně tak tomu bude i v případě budovy T. G. Masaryka 25, kde bude k dispozici i prostor předsálí velké zasedací místnosti k podepsání či vyplnění dokumentů. Agendy sídlící v této budově budou též přístupné, znovu vyzýváme k domluvení návštěvy předem.

Na všech budovách vymýšlíme způsoby a přijímáme opatření taková, která omezí osobní kontakt na minimum, o totéž prosíme i vás. Kde to bude možné, prosíme o telefonické či elektronické vyřízení. Pokud budete muset uhradit jakýkoliv poplatek, vyzýváme k preferování bezhotovostní platby. V případě nejistoty využijte patřičných kontaktů. Zaměstnanci úřadu budou připraveni veškeré informace poskytnout.

Stravování
Vláda zakazuje s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou jsou závodní stravování (např. stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či zaměstnanecké stravování). 

Nedělní hlášení - shrnutí opatření za minulý týden od starosty města

Za poslední týden se toho ve Svitavách spoustu změnilo, nejzajímavější informace a shrnutí toho, co se událo, sepsal starosta města Svitavy ve svém "nedělním hlášení".

Povinnost ochrany obličeje při pohybu na veřejnosti

Prosíme o dodržování nařízení vlády o ochraně dýchacích cest (nos, ústa) při pohybu mimo svá bydliště. Použijme roušku, respirátor, šátek, šálu, zkrátka cokoliv, co by mohlo zabránit případnému šíření nákazy.

Prodloužení termínů splatnosti poplatku ze psa a za komunální odpad

Zastupitelstvo města Svitavy schválilo prodloužení termínů splatnosti poplatku ze psa - nově prodlouženo do 30. června a poplatku za komunální odpad - nově prodlouženo do 30. září.

Ošetřovné pro OSVČ

Vše potřebné najdete v následujícím článku na našem webu: Informace o ošetřovném pro OSVČ. Pro více informací se obraťte na obecní živnostenský úřad na těchto kontaktech:

Vedoucí odboru
Rudolf Grim: 461 550 280, rudolf.grim[zavinac]svitavy[tecka]cz

Oddělení registrace
Lenka Nováková: 461 550 284, lenka.novakova[zavinac]svitavy.cz[tecka]br /> Jaroslava Krenarova: 461 550 283, jaroslava.krenarova[zavinac]svitavy.cz[tecka]br /> Dagmar Fochlerova: 461 550 281, dagmar.fochlerova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Prosba ředitele odpadové společnosti LIKO Svitavy

V rámci prevence pochopitelně platí dodržování hygienických zásad našich zaměstnanců. Žádáme však spoluobčany, aby byla dodržována některá opatření při nakládání s odpady i z jejich strany. Tato opatření se týkají potencionálně kontaminovaného odpadu z karantény osob. Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by pytel měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Až poté může být odpad uložen do běžného kontejneru na odpad. Vzhledem k tomu, že je potřeba na maximální míru omezit nebezpeční přenosu nákazy při manipulaci s odpadem, doporučujeme v této situaci u osob pobývajících v karanténě nebo v domácím léčení, aby přechodně tito lidé přestali využívat systému tříděného sběru a všechen odpad raději ukládali do nádoby na komunální odpad. Připomínáme, že jde o přechodné opatření týkající se pouze občanů, kteří by tímto způsobem mohli rozšířit nákazu koronaviru, v žádném případě se nejedná o krok ke zrušení tříděného sběru.

Česká pošta

Každý den bude od 08:00 do 09:00 hodin obsluha na poštách pouze pro klienty starší 65 let.

Všechny pobočky České pošty na území města Svitavy zkracují svoji otevírací dobu - všechny budou zavírat ve všední dny v 16:00, o víkendu není od 19. 3. přístupná žádná z poboček. 

Sběrný dvůr, svoz komunálního odpadu, kompostárna

Sběrný dvůr bude od 17. 3. až do odvolání uzavřen, svoz komunálního odpadu probíhá standardně i nadále. Na kompostárně nebude vydáván veřejnosti kompost od 17. 3. až do odvolání.

Notářský úřad Svitavy

V návaznosti na krizová opatření přijatá Vládou České republiky související s výskytem koronaviru na území ČR omezuje Notářský úřad Svitavy, Mgr. Karolína Páchová, notářka, úřední hodiny na pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin
I v těchto hodinách bude omezen osobní kontakt. Potřebné dokumenty bude možno vhodit do připraveného boxu, který bude pracovníky průběžně vybírán. Jakýkoliv osobní kontakt pouze po předchozí telefonické dohodě.
 
Vaše dotazy budou zodpovídány na tel. číslech
+420739391920
+420739391919
a na emailu kancelar[zavinac]notarkasvitavy[tecka]cz

Distribuce osobních ochranných pomůcek

V sobotu 14. března v časných ranních hodinách dorazila do centrálního skladu osobních ochranných pomůcek v Chrudimi první várka respirátorů FFP3 a FFP2. Celkově jich na Pardubický kraj připadá 2050 a jsou z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví určené pouze pro infekční oddělení krajských nemocnic a zdravotnické záchranné služby. Další zásilka je očekávána v příštím týdnu.

Maloobchodní prodej

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání se s ohledem na usnesení vlády zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: potraviny. lékárny a zdravotnické prostředky, spotřební elektronika, drogerie, pohonné hmoty, optika, krmiva a další potřeby pro zvířata, tabákové výrobky, služby prádelen a čistíren, noviny a časopisy.

Mateřské centrum, Hlídáček
Vzhledem k uzavření kulturního centra Fabrika je mimo provoz Mateřské a rodinné centrum Krůček, což se však nevztahuje na Hlídáček, který lze i nadále využívat, pokud rodiče nemají jinou možnost zajištění hlídání pro své děti.

Základní školy
Ředitelé a ředitelky základních škol informovali vedení města o propracovanosti systému domácí výuky, která byla na všech školách zavedena. Probíhá tedy distanční elektronická výuka, děti studují z domu. Celý vývoj situace je pečlivě monitorován a byl nastaven systém zpětné vazby s rodiči, aby se dosáhlo maximální efektivity tohoto druhu výuky. Nejedná se tedy o žádné prázdniny, nýbrž o výjimečný stav.

Knihovna
Knihovna zůstává nadále uzavřena, v pondělí přineseme bližší informace o poskytovaných službách. Vypůjčené knihy lze vracet do Biblioboxu před Fabrikou, doby výpůjček jsou prodlouženy. Uzavřené je i Městské muzeum a galerie.

Salvie – přeprava osob
Dopravní služby Salvie se omezují pouze na území města Svitavy s výjimkou návštěv zdravotnických zařízení.

Kulturní akce
Všechna kulturní představení jsou nyní zrušena, kde je to možné, hledají pořadatelé náhradní termíny, případně se bude vracet vstupné. Bližší informace poskytnou přímo pořadatelé jednotlivých akcí.

Pohřby, svatby, vítání občánků
Z usnesení vlády je počet účastníků na pohřbech neomezený, sňatečné obřady jsou až do odvolání pozastaveny. Vítání občánků v měsíci dubnu se nekoná, přesouvá se na 6. června 2020.

Sportoviště
Veškerá sportoviště provozovaná městem Svitavy (sportovní hala Na Střelnici, Centrální tělocvična Šapito, všechny školní tělocvičny, objekt tribun na stadioně, Krytý plavecký bazén, hokejbalová hala) jsou uzavřená. Doporučujeme pohyb na čerstvém vzduchu, je však nutné myslet na současný omezený pohyb osob (tzn. nepořádat hromadné procházky, pikniky v parcích apod.) Provoz ostatních sportovišť jako jsou tenisová hala u stadionu či hala na ulici B. Němcové zůstává na zodpovědnost provozovatele.

Městské informační centrum
Od soboty 14. 3. zůstane centrum zavřené. V případě potřeby můžete ke komunikaci použít mailovou adresu info[zavinac]svitavy[tecka]cz, případně v dopoledních hodinách tel. číslo 461 534 300.

Seniorcentrum
Z důvodu aktuální epidemiologické situace přistoupilo vedení k dalším bezpečnostním opatřením, tentokrát zaměřených především na stravovací provoz, s cílem ochránit uživatele a zaměstnance:

 • Od 16. 3. 2020 se ruší komerční zajištění obědů (všem, co nejsou uživateli pečovatelské služby a to jak v terénu, tak docházejícím do DPS),
 • Od 13. 3. 2020 se budou obědy uživatelům PS předávat v jednorázových krabičkách tj. bezkontaktní cestou (uživatelům služby v terénu, obyvatelům v DPS, zaměstnancům),
 • Od 13. 3. 2020 se ruší výdej na jídelně v DPS,
 • Na převoz stravy do domova bude vyčleněno auto.

Herny a kasina

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. pozastaven provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Dne 13. března 2020 proběhla v ranních hodinách za přítomnosti Rady města Svitavy schůze vedení města Svitavy s řediteli a ředitelkami příspěvkových organizací města. Cílem této schůzky bylo vyměnit si inspirace a poznatky z posledních dní a vyhodnotit nastavení situace pro následující týdny.

O těchto nových opatřeních byli informováni i starostové a starostky ORP Svitavy na dopolední schůzi s vedením města Svitavy. Došlo ke vzájemné výměně inspirací a poznatků v rámci nastavení jednotlivých opatření i v ostatních obcích.

Jiří Johanides