Prevence kriminality

 
17Říj2017

Pátek 13. netradičně přinesl něco dobrého

Pátek 13. netradičně přinesl něco dobrého

Letošní zahájení 5. ročníku projektu města Svitavy Mentorská asistence vyšlo právě na den, který je mnohými považován za nešťastný. K radosti naší i dětí se však opak ukázal být pravdou. Realizaci a organizaci programu si, jako je tomu již tradičně, vzaly na starost ...

celý článek

13Zář2017

Setkání pedagogů PdF UHK s pracovníky prevence ve Svitavách

Setkání pedagogů PdF UHK s pracovníky prevence ve Svitavách

V roce 2013 uzavřelo město Svitavy písemnou dohodu o spolupráci mezi městem Svitavy a PdF UHK. Spolupráce je uskutečňována především prostřednictvím katedry sociální patologie a sociologie. Součástí spolupráce byly v minulých letech především stáže studentů v ...

celý článek

08Zář2017

S Bonanzou Vendolí o prázdninách

S Bonanzou Vendolí o prázdninách

Jak je již pomalu každoroční tradicí, pořádala během letošních letních prázdnin Bonanza Vendolí, z. ú., která je nestátní neziskovou organizací pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám, dva pobytové tábory. První ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany ...

celý článek

05Zář2017

Krizové centrum ve Svitavách bude i nadále pomáhat zadluženým

Krizové centrum ve Svitavách bude i nadále pomáhat zadluženým

Organizace Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. získala v souvislosti s novelou insolvenčního zákona účinnou od 1.7.2017 akreditaci Ministerstva spravedlnosti České republiky pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Tuto akreditaci dosud získalo pouze 7 poskytovatelů sociálních ...

celý článek

10Srp2017

Dobrovolníci Naturspur e. V. pomáhali Bonanze ve Vendolí

Dobrovolníci Naturspur e. V. pomáhali Bonanze ve Vendolí

Neuvěřitelný týden plný krásných zážitků, nových přátelství, inspirující a smysluplné práce. I těmito slovy můžeme popsat druhý červencový týden, který se nesl v duchu rodinného workcampu. Na statek Bonanzy zavítalo 7 rodin, respektive 25 dobrovolníků, z německé ...

celý článek

03Črvc2017

Navazující kurz krizové intervence

Navazující kurz krizové intervence

Ve dnech 29. a 30. 6. 2017 se v prostorách Květné Zahrady, z. ú. uskutečnil dvoudenní Kurz krizové intervence, který navazoval na základní kurz pořádaný v roce 2016. Akce se účastnili pracovníci tzv. přímé péče organizací Květné Zahrady, z.ú., Bonanzy Vendolí, z.ú., ...

celý článek

29Črv2017

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2016

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za kalendářní rok 2016

V oblasti sociální prevence se město Svitavy dlouhodobě opírá o několik klíčových partnerů. Jedním z nejvýznamnějších je Centrum J. J. Pestalozziho se sídlem v Chrudimi, které je mimo jiné zřizovatelem a provozovatelem Krizového centra J. J. Pestalozziho ve Svitavách. Pro ...

celý článek

28Črv2017

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů také ve Svitavách

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů také ve Svitavách

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu ...

celý článek

28Črv2017

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se obrátit o radu anebo o pomoc? Právě pro Vás je tu poradna pro oběti Probační a mediační ...

celý článek

28Črv2017

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí za kalendářní rok 2016

Výroční zpráva Bonanzy Vendolí za kalendářní rok 2016

Bonanza Vendolí, z.ú. je více než 11 let jedním z nejdůležitější partnerů města Svitavy v oblasti tzv. sociální prevence. Její činnost se soustřeďuje na rodiny a děti v obtížných životních situacích, které potřebují zejména krátkodobou nebo střednědobou pomoc. ...

celý článek