Vzájemná pomoc v našem městě

12Črvc2017

Sociální služby města Svitavy zorganizovaly 11. července čištění dlažby v podloubí na náměstí Míru ve Svitavách. Této akce využily osoby bez přístřeší, které vítají možnost vzájemné spolupráce ve prospěch všech zúčastněných. V rámci těchto aktivit získají potravinovou a materiální pomoc, kterou město Svitavy poskytuje v rámci smlouvy s Potravinovou bankou Pardubice.  

Sandra Pařízková

Petr Šmerda