Komunikace města Svitavy

09Kvě2017

Základní pilíře města Svitavy

Zástupci města se neustále snaží rozvíjet a budovat dobré jméno města Svitavy. Tato image – tedy vše, co si veřejnost představí v souvislosti s naším městem, je důsledkem veškerého jednání zaměstnanců úřadu, zastupitelů a organizací, které si občan historicky uvědomuje. Na základě těchto zkušeností si formuje svůj pohled, vztah a přístup k tomuto místu.

Vztah široké veřejnosti k městu Svitavy je tvořen čtyřmi základními pilíři:
1. komunikace (způsob a forma)  
2. grafická značka (logo a symboly)
3. poskytované služby (městský úřad a organizace)
4. kultura (atmosféra a vzájemné vztahy ve městě)

1. Komunikace města Svitavy (občan)

Součástí aktivit spojených s výkonem veřejné správy, kterou město Svitavy zajišťuje, je komunikace s veřejností. Povinné a základní údaje prezentuje na svých webových stránkách www.svitavy.cz prostřednictvím textů, formulářů, zápisů z jednání zastupitelstva a městské rady, návodů, vyhlášek, úřední desky, elektronické podatelny (rovněž venkovní info panely a výlepové plochy) apod. Další komunikace je zajištěna přes internetové fórum, kde může veřejnost prezentovat své dotazy, které jsou následně postoupeny tiskovou mluvčí zodpovědnému úředníkovi. Občan má možnost navštívit v úředních hodinách konkrétní odbor MěÚ nebo kontaktovat úředníka telefonicky nebo e-mailem. Navíc se na schůzku může objednat přes online formulář na webových stránkách. Těmito základními distribučními kanály je zajištěna odborná správnost dané věci, kterou zajišťuje proškolený úředník. Na stránkách dále naleznete kalendář akcí, pracovní příležitosti v regionu, odkazy na místní organizace a další potřebné informace.

Zástupci města Svitavy hledají, mimo povinný rámec, další způsoby komunikace, jak být s veřejností v neustálém kontaktu. Další formou jsou sociální média facebook Svitavy – oficiální informační portál Svitavy (dále jen FB Svitavy) a instagram. Zde jsou prezentovány nepovinné informace, které nevyžadují kontrolu úředníka. Tento druh média není pro úřední komunikaci určen. Není možné s ohledem na zákonitosti sociálních médií zajistit včasnou a relevantní zpětnou vazbu konkrétního úředníka na základě příspěvků a komentářů, navíc se může jednat o fiktivní a anonymní příspěvky. Hlavní podstatou profilu FB Svitavy je budování příjemné a pozitivní atmosféry v našem městě prostřednictvím soutěží, tematických fotografií, tipů na výlety, přání, fotogalerií z kulturních a sportovních akcí, pozvánek a dalších aktivit, které se ve Svitavách dějí. Tyto statusy jsou zveřejňovány pod jednotící hlavičkou oficiálního informačního portálu tak, aby upevňovaly vazbu mezi příjemcem neformálního sdělení a městem Svitavy bez osobních vazeb na případného autora.

Příspěvky, které mají virální potenciál, mají přesah mimo hranice našeho města a prezentují nás po celé republice. Široká veřejnost má tak možnost se s děním u nás seznámit, proto je kontrola příspěvků a komentářů na místě, zejména těch, které nemají s konkrétním příspěvkem žádnou spojitost a vyvolávají zcela novou diskuzi. Navíc je nutné tuto komunikaci upravit v případě, že dochází k porušování základních pravidel slušného chování (vulgární slova, osobní napadání, zavádějící informace, nepodložené závěry apod.). Přehledy, porovnání a analýzy našeho profilu ukazují, že jdeme správnou cestou. Za poslední rok jsme získali přes tisíc nových fanoušků stránky a nejoblíbenějšími příspěvky jsou převážně fotodokumentace z akcí a prezentace našich významných atraktivit a projektů. Instagram (MIC Svitavy) zachycuje a prezentuje novinky okem fotografa a cílí na mladší cílovou skupinu.

Statut facebookového profilu ZDE.

Zástupci města vítají možnosti setkat se s veřejností osobně a konkrétní témata si tak vzájemně přiblížit. Proto často organizují setkání, jako jsou kulaté stoly, pracovní skupiny, diskuze k hlavním událostem ve městě a další. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu od občanů. I když se veškerá komunikace vzájemně prolíná, je vhodné rozlišit základní druh a podstatu informace a volit správný distribuční kanál tak, abychom společně danou věc vyřešili ke vzájemné spokojenosti.   

Kontakty městského úřadu:
- e-mail: radnice[zavinac]svitavy.cz[tecka]br /> - odbory: T.G. Masaryka 25, 35
- podatelna, tel.: 461 550 211
- seznam úředníků na: www.svitavy.cz (kontakty)
- internetové fórum na: www.svitavy.cz (komunikace s úřadem)

Další komunikační kanály:
- Svitavy - oficiální informační portál Svitavy (facebook)
- www.ic.svitavy.cz
- instagram MIC Svitavy
- newsletter (přihlášení zde)

Věříme, že vzájemnou komunikací včetně dalších pilířů, budeme dále rozvíjet a budovat dobré jméno města Svitavy.

Mgr. Petr Šmerda
Městské informační centrum Svitavy