Dopravní omezení ve městě

05Dub2017

STAVENÍ PRÁCE VE MĚSTĚ SVITAVY 2017

Zde najdete aktuální informace ohledně stavebních prací ve městě Svitavy. Je to harmonogram, který budeme postupně měnit a aktualizovat. Další omezení budou zejména v jarních měsících, souvisejí s údržbou komunikací a vnějších prvků inženýrských sítí (poklopy kanálů, uzávěry vody) po zimě. Na sídlišti Felberova a Svitavská bude dokončena instalace podzemních kabelových vedení. Prosíme občany a zejména řidiče o dodržování dopravního omezení a zásad silničního provozu, na které bude dohlížet státní i městská policie. Děkujeme.

Protipovodňová opatření na řece Svitavě

ul. Říční, Lanškrounská, Bezručova, Seifertova, Šafaříkova, Mostní

Realizace díla od 1. 3. 2017
Na stavbu mostu na ulici Říční, který by měl být dokončen do konce června, naváže demolice mostu na ulici Lanškrounská. Práce zde budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení budou řidiči upozorněni dopravním značením. V případě potřeby bude omezeno stání vozidel na ulici Vrchlického. Současně budou prováděny práce v korytu ve směru po proudu řeky. Pro motorová vozidla bude uzavřen most na ulici Mostní. 
Poslední aktualizace: 5. června 2017

 

Rekonstrukce vodovodu

ul. Petrusova

předběžný termín realizace: srpen - říjen 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Kabelové vedení NN

ul. Gorkého, Sokolovská

předběžný termín realizace: březen - září 2017
Práce budou probíhat převážně v krajnici a v zeleném pásu. Doprava bude usměrňována pouze v krátkém úseku. Omezeni budou zejména chodci a v případě potřeby bude zakázáno stání vozidel.
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce silnice II/366

ul. Pražská, Sokolovská

předběžný termín realizace: duben - červenec 2017
Silnice bude úplně uzavřena. Vjezd bude umožněn v jednom jízdním pruhu pouze dopravní obsluze a bude řízen semafory umístěnými před železniční tratí a na druhé straně na křižovatce II/366 – I/34 (u Konga). Podle toho v jakém jízdním pruhu se bude pracovat, dojde k úplnému uzavření výjezdů na jedné straně z ulic: Dostojevského, Tolstého, Riegrova. Vjezd a výjezd bude možný přes ulici Na Červenici. Na druhé straně  Krátká a Gorkého - vjezd a výjezd bude přes provizorní sjezd na ulici Petrusova. Podle vývoje stavby i přes ulici Gorkého u přechodu pro chodce. Omezeno bude stání na ulici Gorkého. Ulice Olbrachtova bude uzavřena u výjezdu z parkoviště sportovní haly. Vjezd na silnici II/366 zde bude umožněn pomocí provizorního nájezdu pouze HZS a složkám IZS.
Úplná uzavírka železničního přejezdu pro motorová vozidla v termínu 7. - 11. července 2017 nebo 5. - 9. července 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Manipulační pruh, přechod pro chodce
 

ul. Pražská, Sokolovská

předběžný termín realizace: březen - červenec 2017
Práce budou probíhat v rámci dopravních omezení na silnici II/366. Budou omezeni zejména chodci na chodníku.
Poslední aktualizace: 5. června 2017

 

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. T. G. Masaryka, č. o. 42, 44

předběžný termín realizace: od července 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. Nádražní

předběžný termín realizace: 18. 5. 2017 - 30. 6. 2017
Práce nejsou prováděny po dobu smutečních obřadů.
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce plynovodu

ul. Pavlovova, Nejedlého, Tylova

předběžný termín realizace: květen - červen 2017
Práce budou probíhat po úsecích za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení budou řidiči upozorněni dopravním značením.
ZAČÁTEK PRACÍ: 22. května
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. Kollárova, U Stadionu

předběžný termín realizace: od 26. června 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce plynovodu

ul. Kollárova, U Stadionu

předběžný termín realizace: duben - červen 2017

Stejné omezení pro obě akce:
Práce budou probíhat ve čtyřech úsecích za úplné uzavírky. Objízdné trasy nebudou značeny a povedou v okolních ulicích. Na dopravní omezení budou řidiči upozorněni dopravním značením. Bude zakázáno parkování v okolí křižovatky ulic U Stadionu a Hraniční.
Poslední aktualizace: 5. června 2017

2x okružní křižovatka a obnova živičného krytu silnice I/34 v úseku

ul. T. G. Masaryka, Hradební, Máchova alej

předběžný termín realizace:
I. etapa červen - červenec
II. etapa září - listopad
V I. etapě bude provedena rekonstrukce malé okružní křižovatky z dočasné stavby na trvalou. Současně bude provedena obnova živičného krytu od ulice Hradební po vjezd do náměstí. Ve II. etapě dostane novou podobu velká kruhová křižovatka a opraví se povrch silnice. Doprava bude řízena kyvadlově na semafory, případně řízena proškolenými lidmi.
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce vodovodu

ul. T. G. Masaryka - Langerova vila

předběžný termín realizace: červenec - září 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. T. G. Masaryka - Langerova vila

předběžný termín realizace: červenec - září 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce vodovodu

ul. Poličská

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce vodovodu

ul. T. G. Masaryka, finanční úřad

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. T. G. Masaryka, finanční úřad

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnými semafory.
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Rekonstrukce splaškové kanalizace

ul. Hybešova

předběžný termín realizace: září - říjen 2017
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Komunikace pro pěší podél I/43

předběžný termín realizace: 1. etapa od července 2017
Stavba bude probíhat na jednom posuvném pracovním místě, provoz bude řízen kyvadlově semafory.
Poslední aktualizace: 5. června 2017

Soubory ke stažení