Dopravní omezení ve městě

22Srp2016

Ulice Pražská a Sokolovská

Na silnici II/366 v úseku ulic Pražská probíhá od pondělí 17. října 2016 rekonstrukce živičného krytu. Investorem je Správa a údržba silnic Pardubice. Dodavatelem stavby je firma ALPINE Bau CZ a.s. Valašské Meziříčí

Práce probíhají na jednom pracovním místě v délce cca 250 metrů, od kolejí po křižovatku s ulicí Dostojevského. Provoz vozidel bude řízen světelnou signalizací a tranzitní doprava bude odkloněna na silnice I/.43 a I/34 na Gajeru a na křižovatce u Konga. Podle požadavků stavby budou krátkodobě uzavřeny výjezdy z místních (vedlejších) komunikací. Majitelé nemovitostí a provozovatelé obchodů a zařízení v okolí budou na aktuálních omezení informováni pracovníky stavby. Doba trvání prací bude záviset na klimatických podmínkách.

 

Uzavření ulice Říční

Od začátku února letošního roku probíhají ve větší míře stavební práce na dokončení protipovodňové úpravy řeky Svitavy ve městě, konkrétně v úseku řeky od Svitavského rybníka po Komenského náměstí.
Práce v současné době probíhají v úseku za areálem společnosti TOS Svitavy, kde již bylo provedeno vyčištění koryta od sedimentu. V prostoru stavby pak již byly rovněž pokáceny téměř všechny keře a stromy určené k odstranění.
 

Hlavní část prací bude nyní probíhat v úseku řeky od mostu na ul. Říční po ul. Lanškrounskou. Z důvodu demolice mostu v Říční ulici bude od 15. února 2017 tato ulice uzavřena, což bude nepříjemné zejména pro obyvatele sídliště U nádraží a ostatních bydlících směrem do městské části Moravský Lačnov. Kromě výstavby mostu bude v tomto prostoru prováděna výstavba nových opěrných zdí, což bude v uzavřeném prostoru zadních traktů domů a omezeném záboru pozemků přilehlých ke korytu řeky značně komplikované. Práce budou v tomto úseku řeky probíhat v naprosté většině přímo z koryta řeky. Tento úsek úpravy má být proveden nejpozději do konce června 2017, kdy by měl být průchod a průjezd na ul. Říční obnoven. Teprve po ukončení této etapy budou stavební práce přesunuty na rekonstrukci mostu na ul. Lanškrounská.

Pro úplnost uvádíme, že investorem akce, která je součástí celkových protipovodňových úprav ve Svitavách, je správce vodního toku - Povodí Moravy. V rámci těchto prací nyní dochází i k terénním úpravám parčíku pod hřbitovem (U Tří dvorů), včetně vykácení stromů. Na spolufinancování nákladů díla ve výši 54,7 mil. Kč se, kromě dotace ministerstva zemědělství a prostředků správce toku, podílí významnou měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu uvolní 6 mil. Kč. Termín ukončení celého díla je stanoven až na březen 2019.

Marek Antoš, OŽP

 

Havárie vody na ulici T. G. Masaryka

Od středy 15. 2. je řešena havárie vody na ulici T. G. Masaryka před základní školou. Provoz je zde sveden do jednoho pruhu a je řízen semafory. Místo bude provizorně zaasfaltováno a cca v 15 hodin 16. 2. bude ulice opět plně průjezdná.

Zuzana Pustinová 

 

 

Soubory ke stažení