Internetové fórum

Pan/paní kuncová evžena registrovaný/á pod e-mailem: evzenkakuncova[zavinac]seznam[tecka]cz. Příspěvek ze dne: 03.03.17
Otázka:
Dobrý den, dovoluji si touto cestou pogratulovat všem kteří se podíleli na úspěšném umístění v soutěži Město pro byznys.Přeji hodně chutí a sil do Vaší práce kterou s úspěchy realizujete pro naše město Svitavy.Děkuji.Kuncová E.
Odpověď:

Dobrý den, paní Kuncová,

děkujeme za Vaše slova chvály i přání, máme z nich radost. Je příjemné, když se také někdo ozve s pochvalou a ne jen, když se mu něco nelíbí.

Přeji pěkný den Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 
Pan/paní Šíša Jaroslav registrovaný/á pod e-mailem: jaroslav.sisa[zavinac]atlas[tecka]cz. Příspěvek ze dne: 05.12.16
Otázka:
Zpráva pro Ing.Pustinovou
Děkuji vám za odpověď na můj dotaz, nicméně se vám jaksi nepodařilo na otázku formulovanou větou holou odpovědět. Já jsem se neptal na to zda bude schůzka s občany, ale na to, zda zrušíte zelené plošky.
Pokud jde o rekonstrukci křižovatky HraničníxPurkyňova je to akce bohulibá. Pokud by se tím zároveň řešily současně hanebné chodníky , bylo by dobře. Rozhodně bych ovšem doporučil použít zámkovou dlažbu místo pochybně viklajících se dlaždic.
Odpověď:
Vážený pane Šíšo,
jak jsem minule předesílala, tlumočila jsem slova pana místostarosty Čížka. Ani nyní Vám nemůžeme jednoznačně odpovědět zda ano, či ne, protože to zatím nikdo neví. Vše závisí od projektové dokumentace, jak bude celková situace vyhodnocena. Až bude vyhotovena projektová dokumentace, bude svolána již zmíněná schůzka s majiteli dotčených domů, kde očekáváme Vaše připomínky.

S pozdravem Zuzana Pustinová
 
Pan/paní Šíša Jaroslav registrovaný/á pod e-mailem: jaroslav.sisa[zavinac]atlas[tecka]cz. Příspěvek ze dne: 02.12.16
Otázka:
Úvodem trošku vzpomínek. Zhruba před 40 lety jsme na Hraniční ulici vybudovali víceméně z vlastní iniciativy před řadou obytných domů zelené pásy mezi chodníky a vozovkou. A nyní jsem se doslechl, že má Město Svitavy v plánu tyto zelené pásy zrušit, a proto bych se rád zeptal, zdali je takováto informace pravdivá.
Odpověď:
Dobrý den, pane Šíšo,
po konzultaci s místostarostou Pavlem Čížkem sděluji následující:
město plánuje úpravu křižovatky ulic Hraniční s Purkyňovou a úpravou okolí, která se dotkne i ulice Svitavské. Jak by měla konkrétní podoba rekonstrukce vypadat se dozvíte na schůzce s občany dotčených ulic.

S pozdravem
Ing. Zuzana Pustinová, tisková mluvčí, zuzana.pustinova[zavinac]svitavy[tecka]cz 
Pan/paní Haupt Zbyněk registrovaný/á pod e-mailem: z.haupt[zavinac]quick[tecka]cz. Příspěvek ze dne: 18.10.16
Otázka:
Děkuji za odpověď.
Není ovšem pravda, že parkující vozidla znemožňovala příjezd k Finančnímu úřadu. Vozidla snad jen mírně snížila komfort při najíždění na vyhrazené parkoviště, ale průjezd byl vždy zachován. Při posuzování žádosti by měly být brány v úvahu také dopady takového zákazu.
Na tomto místě byla jedna z mála možností, kde zaparkovat tak, aby auto nijak nebránilo provozu. Zákaz zastavení na tomto místě výrazně zhoršil již tak velmi kritickou situaci s parkováním v ulici Palackého. Obyvatelé přilehlé bytovky jsou nyní nucení parkovat doslova, kde se dá. Parkují tedy na stezce pro chodce i na okolních travnatých plochách.
Chci se proto ještě zeptat, zda se neuvažuje o nějakém rozšíření parkovacích míst, například revitalizací zpustlého hřiště za bytovkou (parcela 13/1). Nebo neudržovaného křoví před bytovkou (parcela 13/2). Vím samozřejmě, že město není vlastníkem prvního pozemku, ale jak se říká, při troše dobré vůle se řešení vždy najde. Zákazy problém nikdy nevyřeší.

Zbyněk Haupt
Odpověď:
Dobrý den.
V předchozí odpovědi patrně nebyla zdůrazněna skutečnost, že provoz a dopravní značení na účelových komunikacích stanovuje vlastník komunikace. Podmínkou je vyjádření policie, což FÚ předložil. Žádost se jinak neposuzuje, vlastnická práva jsou nadřazena Vaším požadavkům na parkování. Pokud chcete parkovat na těchto místech, nic Vám nebrání vstoupit do jednání s FÚ a dohodnout si podmínky za jakých můžete, třeba mimo provozní dobu úřadu, využívat parkovací plochu. Ještě jednou opakuji - pravidla stanovuje vlastník. Pokud by se jednalo o místní komunikaci, byl by postup a možnosti ovlivnit dopravní značení ze strany úřadu jiné než v případě účelové komunikace.
Pokud je mi známo, nemá město žádný požadavek ani na úpravu hřiště za bytovkou, ani prostoru před ní. Jakýkoliv větší zásah do komunikace před bytovkou je navíc podmíněn opravou domovní kanalizační přípojky.

S pozdravem
Ing.Miroslav Doseděl
vedoucí odboru dopravy
 
Pan/paní Haupt Zbyněk registrovaný/á pod e-mailem: z.haupt[zavinac]quick[tecka]cz. Příspěvek ze dne: 06.09.16
Otázka:
Dobrý den,
prosím o vysvětlení změny dopravního značení na ulici Palackého před Finančním úřadem. Zde se před nedávnem objevila na obrubníku vodorovná dopravní značka Zákaz zastavení. Silnice je zde dostatečně široká na to, aby parkující vozidla nebránila průjezdu na parkoviště úřadu. Každá taková změna by měla především zvýšit bezpečnost provozu. Zajímají mě tedy důvody této úpravy.

Děkuji za odpověď

Zbyněk Haupt
Odpověď:

Dobrý den,

vodorovné dopravní značení V12c - "Zákaz zastavení" bylo doplněno na účelové komunikaci umístěné na parcele 9/1 v k.ú. Svitavy-předměstí na základě žádosti Finančního úřadu Pardubického kraje, který je vlastníkem uvedeného pozemku i komunikace. Toto dopravní značení zde bylo nainstalováno právě z důvodu zamezení parkování vozidel, které znemožňovala příjezd k finančnímu úřadu.


Radek Dirr, odbor dopravy

 
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22