Vyhlášky a nařízení

Vyhláška
Nařízení
název
datum
schváleni / nabytí platnosti
datum
účinnosti
datum
pozbytí
platnosti
Vyhláška
č. 3/1992
o zřízení městské policie (v platném znění )
MS Word
, format RTF)
05-02-1992
17-06-1992
 
Nařízení
č. 3/2001
o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel
(MS Word, format RTF)
14-05-2001
29-05-2001
 
Nařízení
č. 1/2007
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(MS Word, format RTF)
25-6-2007
10-7-2007
 
Vyhláška
č. 2/2007
požární řád Města Svitavy
(MS Word, format RTF)
Přílohy:
30-05-2007
01-07-2007
 
Vyhláška
č. 3/2009
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
(MS Word, format RTF)
21-10-2009
01-01-2010
 
Vyhláška
č. 3/2010
o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
(PDF (Adobe Reader))
08-09-2010
24-09-2010
 
Vyhláška
č. 3/2012
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
(PDF (Adobe Reader)) DOC
02-05-2012 22-05-2012  
Vyhláška
č. 4/2012
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
(PDF (Adobe Reader)) DOC
27-06-2012 14-07-2012  
Nařízení
č. 4/2013
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(PDF (Adobe Reader)) DOC
Přílohy:
23-09-2013 01-11-2013  
Vyhláška
č. 2/2015
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
(PDF (Adobe Reader)DOC)
29-04-2015 01-06-2015  
Vyhláška
č. 1/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Svitavy
(PDF (Adobe Reader)DOC)
31-07-2016 01-08-2016  
Nařízení
č. 2/2016
kterým se vydává tržní řád
(PDF (Adobe Reader)DOC)
06-09-2016 22-09-2016  
Vyhláška
č. 5/2016
kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Svitavy
(PDF (Adobe Reader)DOC)
14-12-2016 29-12-2016  
Vyhláška
č. 7/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(PDF (Adobe Reader)DOC)
14-12-2016 29-12-2016  
Nařízení
č. 8/2016
kterým se mění Nařízení města Svitavy č. 4/2013 kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
(PDF (Adobe Reader)DOC)
Přílohy:
 06-12-2016  28-12-2016  
Nařízení
č. 5/2017
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
(PDF (Adobe Reader)DOC)
 05-09-2017  02-10-2017  
 
Ceník úhrady za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací známku ve Svitavách
(PDF (Adobe Reader), DOC)
05-09-2017
02-10-2017
 
Vyhláška
č. 7/2017
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Svitavy
(PDF (Adobe Reader)DOC)
13-12-2017 01-01-2018  
Vyhláška
č. 3/2018
o regulaci provozování hazardních her
(PDF (Adobe Reader)DOC)
 11-06-2018 28-06-2018  
Vyhláška
č. 2/2019
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
(PDF (Adobe Reader), DOC)
30-01-2019 15-02-2019  
Vyhláška
č. 4/2019
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader), DOC)
15-05-2019 05-06-2019  
Vyhláška
č. 5/2019
o místním poplatku ze psů
(PDF (Adobe Reader), DOC)
11-12-2019 01-01-2020  
Vyhláška
č. 6/2019
o místním poplatku z pobytu
(PDF (Adobe Reader), DOC)
11-12-2019 01-01-2020  
Vyhláška
č. 7/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF (Adobe Reader), DOC)
11-12-2019 01-01-2020  
Vyhláška
č. 8/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader), DOC)
11-12-2019 01-01-2020  
Vyhláška
č. 1/2020
rezervováno pro odbor financí      
Vyhláška
č. 2/2020
rezervováno pro odbor školství      
Vyhláška
č. 3/2020
kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 5/2019 o místním poplatku ze psů a Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(PDF (Adobe Reader), DOC)
18-03-2020 23-03-2020  

Archiv vyhlášek a nařízení

Vyhláška
č. 4/1994
o použití koeficientu pro daň z nemovitostí
(MS Word, format RTF)
 14-07-1994 
 01-01-1995 
 31-12-2008 
Vyhláška
č. 6/1996
o fondu rozvoje bydlení
(MS Word, format RTF)
04-09-1996
20-09-1996
31-12-2005
Vyhláška
č. 1/1997
doplněk k vyhlášce č. 3/1992
(zapracováno do platného znění vyhlášky)
26-03-1997
11-04-1997
01-01-2006
Vyhláška
č. 1/2000
kterou se ruší vyhláška města č. 2/1997 o dopravě, ve znění vyhlášky č. 6/1997
(PDF)
29-03-2000
14-04-2000
14-04-2000 
Vyhláška
č. 2/2000
o dopravě
(PDF)
29-03-2000
14-04-2000
30-06-2000;
Vyhláška
č. 3/2000
kterou se ruší vyhlášky 6/1994, 3/1996, 8/1997
(PDF)
03-05-2000
19-05-2000
13-12-2000
Vyhláška
č. 4/2000
tržní řád
(MS Word, format RTF)
22-05-2000
06-06-2000
24-05-2005
Vyhláška
č. 5/2000
o dopravě
(MS Word, format RTF) (zrušena)
12-06-2000
01-07-2000
03-11-2003
Vyhláška
č. 6/2000
o čistotě a pořádku
(Pdf) (zrušena)
28-06-2000
01-08-2000
07-11-2001
Vyhláška
č. 8/2000
o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladu MŠ a školních družin
(MS Word, format RTF)
28-06-2000
01-08-2000
31-12-2004
Vyhláška
č. 09/2000
o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel
(Pdf) (zrušena)
14-08-2000
29-08-2000
28-05-2001
Vyhláška
č. 10/2000
o stanovení spádových obvodu ZŠ zřízených městem
(MS Word, format RTF)
18-10-2000
01-01-2001
30-06-2005
Vyhláška
č. 11/2000
o poplatku za komunální odpad
(Pdf) (zrušena)
18-10-2000
02-11-2000
27-12-2000
Vyhláška
č. 12/2000
o odvozu a likvidaci odpadu
(Pdf) (zrušena)
18-10-2000
01-01-2001
14-06-2001
Vyhláška
č. 13/2000
o poplatku za komunální odpad
(Pdf) (zrušena)
13-12-2000
28-12-2000
31-12-2001
Vyhláška
č. 14/2000
o místních poplatcích
(Pdf) (zrušena)
13-12-2000
01-01-2001
31-12-2001
Vyhláška
č. 1/2001
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
(MS Word, format RTF)
Přílohy:
22-02-2001
10-03-2001
31-12-2010
Vyhláška
č. 2/2001
o odvozu a likvidaci odpadu
(Pdf) (zrušena)
30-05-2001
15-06-2001
31-12-2001
Vyhláška
č. 4/2001
o zabezpečování míst.záležitostí veřejného pořádku
(MS Word, format RTF) (zrušena)
24-10-2001
08-11-2001
31-12-2002
Vyhláška
č. 5/2001
o systému nakládání s odpadem
(MS Word, format RTF) (zrušena)
24-10-2001
01-01-2002
09-04-2003
Vyhláška
č. 6/2001
o místních poplatcích
(Pdf) (zrušena)
24-10-2001
01-01-2002
31-12-2003
Vyhláška
č. 1/2002
řád veřejného pohřebiště
(MS Word, format RTF)
22-08-2002
13-09-2002
31-05-2013
Vyhláška
č. 2/2002
k zabezp. místních záležitostí veř. pořádku
(v platném znění)
(MS Word, format RTF)
24-10-2002
01-01-2003
30-04-2006
Vyhláška
č. 3/2002
kterou se mění a doplňuje vyhláška 6/2001
(Pdf) (zrušena)
24-10-2001
01-01-2002
31-12-2003
Vyhláška
č. 1/2003
o systému nakládání s odpadem
(MS Word, format RTF)
26-03-2003
10-04-2003
22-09-2005
Vyhláška
č. 2/2003
o pozemních komunikacích
(Pdf) (zrušena)
15-09-2003
01-11-2003
30-11-2004 
Vyhláška
č. 3/2003
kterou se mění a doplňuje vyhl. č. 2/2002 (zapracováno do platného znění)
22-10-2003
07-11-2003
30-04-2006
Nařízení
č. 4/2003
o dopravě
(MS Word, format RTF) zrušeno
20-10-2003
04-11-2003
31-10-2005
Vyhláška
č. 5/2003
o místních poplatcích
(MS Word, format RTF) zrušeno
17-12-2003
01-01-2004
31-12-2004
Vyhláška
č. 1/2004
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích
(MS Word, format RTF) zrušeno
11-02-2004
01-03-2004
31-12-2004
Nařízení
č. 2/2004
kterým se mění a doplňuje nařízení č. 4/2003 města Svitavy o dopravě
(MS Word, format RTF) zrušeno
08-03-2004
01-04-2004
01-12-2004
Vyhláška
č. 2/2004
kterou se mění vyhláška 5/2003 o místních poplatcích ve znění vyhlášky č. 1/2004
(PDF)
14-07-2004
01-08-2004
31-12-2004
Vyhláška
č. 4/2004
o vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
(MS Word, format RTF)
20-10-2004
01-01-2005
31-12-2004
Nařízení
č. 5/2004
kterým se vymezují úseky silnic ve správním obvodu města Svitavy, na kterých se nezajišťuje zimní údržba
(MS Word, format RTF)
08-11-2004
01-12-2004
31-10-2005
Nařízení
č. 6/2004
kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
(MS Word, format RTF)
08-11-2004
01-01-2005
31-12-2009
Nařízení
č. 7/2004
kterým se zajišťuje schůdnost chodníků a vymezují komunikace, jejichž sjízdnost se v zimním období nezajišťuje
(MS Word, format RTF)
08-11-2004
01-12-2004
31-10-2005
 
Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací známku ve Svitavách
(MS Word, format RTF)
08-11-2004
01-01-2005
 01-10-2017
Vyhláška
8/2004
o místním poplatku ze psa
(MS Word, format RTF)
15-12-2004
01-01-2005
31-12-2007
Vyhláška
9/2004
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(MS Word, format RTF)
15-12-2004
01-01-2005
14-06-2005
Vyhláška
10/2004
o místním poplatku z ubytovací kapacity
(MS Word, format RTF)
15-12-2004
01-01-2005
31-12-2009
Vyhláška
11/2004
o místním poplatku ze vstupného
(MS Word, format RTF)
15-12-2004
01-01-2005
14-06-2005
Vyhláška
12/2004
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(MS Word, format RTF)
15-12-2004
01-01-2005
14-06-2005
Vyhláška
13/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(MS Word, format RTF)
15-12-2004
01-01-2005
31-12-2005
Vyhláška
14/2004
kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2004
(MS Word, format RTF)
15-12-2004
01-01-2005
 
Nařízení
1/2005
kterým se vydává tržní řád
(MS Word, format RTF)
09-05-2005
25-05-2005
09-03-2012
Vyhláška
2/2005
o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem
(MS Word, format RTF)
25-05-2005
01-07-2005
 20-11-2013
Vyhláška
3/2005
o místním poplatku ze vstupného
(MS Word, format RTF)
25-05-2005
15-06-2005
31-12-2009
Vyhláška
4/2005
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(MS Word, format RTF)
25-05-2005
15-06-2005
30-09-2010
Vyhláška
5/2005
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(MS Word, format RTF)
25-05-2005
15-06-2005
30-06-2009
Vyhláška
6/2005
o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
(MS Word, format RTF)
Přílohy:
29-06-2005
15-07-2005
31-12-2010
Vyhláška
č. 7/2005
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Svitavy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
(MS Word, format RTF)
07-09-2005
23-09-2005
31-05-2015
Nařízení
č. 8/2005
kterým se zajišťuje schůdnost chodníků a vymezují komunikace jejichž sjízdnost se v zimním období nezajišťuje
(MS Word, format RTF)
03-10-2005
01-11-2005
03-11-2006
Nařízení
č. 9/2005
kterým se vymezují úseky silnic ve správním obvodu města Svitavy, na kterých se nezajišťuje zimní údržba
(MS Word, format RTF)
03-10-2005
01-11-2005
03-11-2006
Vyhláška
č. 10/2005
o fondu rozvoje bydlení města Svitav
(MS Word, format RTF)
19-10-2005
01-01-2006
03-07-2008
Vyhláška
č. 11/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(MS Word, format RTF)
14-12-2005
01-01-2006
31-12-2006
Vyhláška
č. 1/2006
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(MS Word, format RTF)
22-03-2006
01-05-2006
02-07-2014
Nařízení
č. 2/2006
kterým se zajišťuje schůdnost chodníků a vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(MS Word, format RTF)
02-10-2006
04-11-2006
23-10-2007
Nařízení
č. 3/2006
kterým se vymezují úseky silnic ve správním obvodu města Svitavy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(MS Word, format RTF)
02-10-2006
04-11-2006
31-12-2006
Vyhláška
č. 4/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(MS Word, format RTF)
04-12-2006
01-01-2007
31-12-2007
Nařízení
č. 3/2007
kterým se zajišťuje schůdnost chodníků a vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(MS Word, format RTF)
22-10-2007
1-11-2007
31-10-2008
Vyhláška
č. 4/2007
o místním poplatku ze psa
(MS Word, format RTF)
05-12-2007
01-01-2008
31-12-2008
Vyhláška
č. 5/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(MS Word, format RTF)
Přílohy:
05-12-2007
01-01-2008
31-12-2008
Vyhláška
č. 1/2008
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/2005 města Svitavy o fondu rozvoje bydlení města Svitavy
(MS Word, format RTF)
18-06-2008
04-07-2008
 
Vyhláška
č. 2/2008
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
(MS Word, format RTF)
18-06-2008
01-01-2009
31-12-2009
Vyhláška
č. 3/2008
o místním poplatku ze psa
(MS Word, format RTF)
10-11-2008
01-01-2009
31-12-2010
Vyhláška
č. 4/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(MS Word, format RTF)
Přílohy:
10-12-2008
01-01-2009
31-12-2009
Vyhláška
č. 1/2009
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(MS Word, format RTF)
20-05-2009
01-07-2009
28-02-2013
Nařízení
č. 2/2009
kterým se zajišťuje schůdnost chodníků avymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravnívýznam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
(PDF (Adobe Reader))
21-09-2009
01-11-2009
31-10-2010
Vyhláška
č. 4/2009
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader))
09-12-2009
01-01-2010
31-12-2010
Vyhláška
č. 5/2009
o místním poplatku ze vstupného
(PDF (Adobe Reader))
09-12-2009
01-01-2010
02-04-2010
Nařízení
č. 5/2009
kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
(PDF (Adobe Reader))
14-12-2009
01-01-2010
 01-10-2017
Vyhláška
č. 6/2009
o místním poplatku z ubytovací kapacity
(PDF (Adobe Reader))
09-12-2009
01-01-2010
31-12-2019
Vyhláška
č. 1/2010
o místním poplatku ze vstupného
(PDF (Adobe Reader))
10-03-2010
03-04-2010
31-05-2011
Vyhláška
č. 2/2010
o místním poplatku ze psa
(PDF (Adobe Reader))
10-03-2010
01-01-2011
 31-12-2011
Vyhláška
č. 4/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(PDF (Adobe Reader))
08-09-2010
01-10-2010
31-12-2010
Vyhláška
č. 5/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader))
08-12-2010
01-01-2011
31-12-2011
Vyhláška
č. 6/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(PDF (Adobe Reader))
08-12-2010
01-01-2011
31-12-2011
Vyhláška
č. 7/2010
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 1/2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru včetně jeho změn, ve znění vyhlášky č. 6/2005
(PDF (Adobe Reader))
08-12-2010
01-01-2011
 
Vyhláška
č. 1/2011
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
04-05-2011
01-06-2011
31-12-2011
Vyhláška
č. 2/2011
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(PDF (Adobe Reader)DOC)
04-05-2011
01-06-2011
31-12-2011
Vyhláška
č. 3/2011
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 1/2010 o místním poplatku ze vstupného
(PDF (Adobe Reader)DOC)
04-05-2011
01-06-2011
 
Vyhláška
č. 4/2011
o místním poplatku ze psa
(PDF (Adobe Reader)DOC)
02-11-2011
01-01-2012
31-12-2016
Vyhláška
č. 5/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
14-12-2011 01-01-2012 31-12-2012
Vyhláška
č. 6/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
(PDF (Adobe Reader)DOC)
14-12-2011 01-01-2012 14-03-2012
Vyhláška
č. 1/2012
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
(PDF (Adobe Reader)DOC)
29-02-2012 15-03-2012  
Nařízení
č. 2/2012
kterým se vydává tržní řád
(PDF (Adobe Reader)DOC)
20-02-2012 10-03-2012 31-07-2013
Vyhláška
č. 5/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
12-12-2012 01-01-2013 31-12-2013
Vyhláška
č. 1/2013
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF (Adobe Reader)DOC)
30-01-2013 01-03-2013 31-12-2017
Vyhláška
č. 2/2013
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště
(PDF (Adobe Reader)DOC)
24-04-2013 01-06-2013  
Nařízení
č. 3/2013
kterým se vydává tržní řád
(PDF (Adobe Reader)DOC)
17-06-2013 01-08-2013  21-09-2016
Vyhláška
č. 5/2013
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Svitavy
(PDF (Adobe Reader)DOC)
30-10-2013 21-11-2013 31-12-2017
Vyhláška
č. 6/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
11-12-2013 01-01-2014 31-12-2014
Vyhláška
č. 1/2014
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(PDF (Adobe Reader)DOC)
18-06-2014 03-07-2014 28-12-2016
Vyhláška
č. 2/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
10-12-2014 01-01-2015 31-12-2015
Vyhláška
č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Svitavy
(PDF (Adobe Reader)DOC)
29-04-2015 01-06-2015 31-07-2016
Vyhláška
č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
09-12-2015 01-01-2016 31-12-2016
Vyhláška
č. 3/2016
o místním poplatku ze psů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
14-12-2016 01-01-2017 31-12-2019
Vyhláška
č. 4/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
14-12-2016 01-01-2017 31-12-2017
Vyhláška
č. 6/2016
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader)DOC)
14-12-2016 29-12-2016 05-04-2017
Vyhláška
č. 1/2017
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader)DOC)
15-03-2017 06-04-2017  17-05-2017
Vyhláška
č. 2/2017
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader)DOC)
03-05-2017 18-05-2017 12-07-2017
Vyhláška
č. 3/2017
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader)DOC)
28-06-2017 13-07-2017 27-06-2018
Vyhláška
č. 4/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)
13-12-2017 01-01-2018 31-12-2018
Vyhláška
č. 6/2017
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF (Adobe Reader)DOC)
13-12-2017 01-01-2018  06-04-2018
Vyhláška
č. 1/2018
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF (Adobe Reader)DOC)
Přílohy:
 21-03-2018  07-04-2018 30-05-2019
Vyhláška
č. 2/2018
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader)DOC)
 09-05-2018  28-05-2018 12-07-2018
Vyhláška
č. 6/2018
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
(PDF (Adobe Reader)DOC)  
12-12-2018 01-01-2019 14-02-2019
Vyhláška
č. 4/2018
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader)DOC)
 27-06-2018 19-07-2018 03-04-2019
Vyhláška
č. 5/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(PDF (Adobe Reader)DOC)    
12-12-2018 01-01-2019 31-12-2019
Vyhláška
č. 1/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(PDF (Adobe Reader), DOC)
15-05-2019 31-05-2019 31-12-2019
Vyhláška
č. 3/2019
o nočním klidu
(PDF (Adobe Reader), DOC)
20-03-2019 04-04-2019 04-06-2019

Poslední aktualizace seznamu dne 16. 12. 2019