Úřední deska

Výběrová řízení

   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2017-03-16 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem:
Odstranění havárie kanalizace v ulici T. G. Masaryka, Svitavy.
Pořadové číslo: 113/17
Dokument: .pdf (4287.23 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2017-03-16 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem:
Kanalizace Nádražní Svitavy.
Pořadové číslo: 112/17
Dokument: .pdf (4324.51 Kb)