Úřední deska

Výběrová řízení

   • Město Svitavy
   - Výzva k podání nabídky
Vyvěšeno od: 2017-06-21 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem:
Garážová stání ČOV Hradec nad Svitavou.
Pořadové číslo: 288/17
Dokument: .pdf (4329.85 Kb)