Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Městský úřad Svitavy

   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-06 
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Javorník.
Pořadové číslo: 143/20
Dokument: .pdf (435.19 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-06 
Veřejná vyhláška - oznámení o postupu nahrazení územního rozhodnutí o umístění stavby - dočasná stavba náhradní přenosové trasy za účelem zajištění nepřetržitého provozu záložního napájení společnosti Fibertex Nonwovens, a.s.
Pořadové číslo: 142/20
Dokument: .pdf (1315.83 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-06 
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - přeložka silnice I/43 v úseku Hradec nad Svitavou - Svitavy - Lačnov.
Pořadové číslo: 141/20
Dokument: .pdf (12902.31 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-03 
Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu U Stadionu 943/17b, Svitavy - zřízení služebního bytu a přístřešku pro stávající restauraci.
Pořadové číslo: 140/20
Dokument: .pdf (694.31 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor dopravy
   - Oznámení
Vyvěšeno od: 2020-04-02 
Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou - místní komunikace na ulici Revoluční ve Svitavách.
Pořadové číslo: 139/20
Dokument: .pdf (1625.7 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor dopravy
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-03-31 
Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice 5. května a Olomoucká ve Svitavách.
Pořadové číslo: 134/20
Dokument: .pdf (2351.67 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor dopravy
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-03-26 
Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení řízení - místní komunikace ulice Zadní ve Svitavách.
Pořadové číslo: 131/20
Dokument: .pdf (797.78 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy
   - Informace k fungování Městského úřadu Svitavy
Vyvěšeno od: 2020-03-26 
Vzhledem k nově přijatým opatřením MZ se do odvolání mění otevírací doba Městského úřadu Svitavy.
Pořadové číslo: 130/20
Dokument: .pdf (390.13 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor dopravy
   - Oznámení o záměru místní úpravy
Vyvěšeno od: 2020-03-19 
Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou - silnice III/3666 Sluneční údolí.
Pořadové číslo:119/20
Dokument: .pdf (1777.6 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy
   - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Vyvěšeno od: 2020-03-19 
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.
Pořadové číslo: 117/20
Dokument: .pdf (371.63 Kb)
   
   • Město Svitavy - Odbor vnitřní správy
   - Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a o přijetí krizových opatření
Vyvěšeno od: 2020-03-13 
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a o přijetí krizových opatření.
Pořadové číslo: 108/20
Dokument: .pdf (2654.79 Kb)
   
   • Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy
   - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
Vyvěšeno od: 2020-03-13 
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky.
Pořadové číslo: 107/20
Dokument: .pdf (477.23 Kb)