Nabídka preventivních činností v oblasti bezpečnosti a prevence

Poznámka: praktické ukázky výcviku jednotlivých složek budou realizovány pro všechny subjekty v rámci "Dne s IZS" nebo prostřednictvím obdobných předem projednaných akcí (vždy pouze pro více subjektů).

Věková skupina Problematika
(hlavní témata a výčet některých činností)
Garantuje
Kontakty
(možnost zajištění dalších odborníků)
Doprovodné materiály
(informační a přednáškové materiály)

Předškolní zařízení

"Policie přítelem" - seznámení s bezpečnostními složkami

 • návštěvy služeben (PČR, MP, HZS)
 • (například formou řízeného rozhovoru s praktickými ukázkami za účasti pedagogických pracovníků - viz poznámka v úvodu)

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS ÚO PČR Svitavy;
tel.: 974 578 208;
e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

 

MěP Svitavy - Bc. Karel Čupr, velitel MěP;
tel.: 461 550340;
e-mail: cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

HZS Svitavy - mjr. Mgr. Petr Pelíšek;
tel.: 461 555 160;
e-mail: petr.pelisek[zavinac]pak.izscr[tecka]cz

 

1. třída ZŠ

Seznámení s bezpečnostními složkami

 • návštěvy služeben (PČR, MP, HZS)

 PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS ÚO PČR Svitavy;
tel.: 974 578 208;
e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

 

 • návštěvy stálé služby OOP ČR Svitavy
 • preventivní činnosti

PČR - npor. Bc. Rostislav Bednář, vedoucí OOP ČR Svitavy;
tel.: 974 578 650;
e-mail: rostislav.bednar[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • návštěva služebny MP Svitavy
 • preventivní činnosti

MěP Svitavy - Bc. Karel Čupr, velitel MěP;
tel.: 461 550 340;
e-mail: cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

Dopravní výchova - chodec

 • návštěvy dopravního hřiště

MěÚ Svitavy - odbor dopravy - Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru;
tel.: 461 550 460;
e-mail: miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • preventivní činnosti v dopravě

DI PČR OŘ Svitavy – nstržm. Jiří Kratochvíl;
tel.: 974 578 252 (nebo po dohodě s tiskovou mluvčí PČR OŘ Svitavy).

 

 • návštěva služebny HZS Svitavy
 • preventivní činnosti

HZS Svitavy - mjr. Mgr. Petr Pelíšek; tel.: 461 555 160;
e-mail: petr.pelisek[zavinac]pak.izscr[tecka]cz

Dopravní výchova - předškolní děti

2. třída ZŠ

Seznámení s činností bezpečnostních složek při výkonu služby

 • hlídková služba v rajonu

PČR - por. Bc. Rostislav Bednář, vedoucí OOP ČR Svitavy;
tel.: 974 578 650;
e-mail: rostislav.bednar[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • hlídková služba v rajonu

MěP Svitavy - Bc. Karel Čupr, velitel MěP;
tel.: 461 550340;
e-mail: cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • dopravní akce

MěÚ Svitavy - odbor dopravy - Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru;
tel.: 461 550 460;
e-mail: miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

Besip - dopravní výchova - informace

Práce s rodiči

 • návštěvy dopravního hřiště

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS  PČR OŘ Svitavy;
tel.: 974 578 207;
e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

 

 • výchova, odměny a tresty, příprava na vyučování

KPPK – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;
e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

3. třída ZŠ

Dopravní výchova - cyklista

MěÚ Svitavy - odbor dopravy - Ing. Miroslav Doseděl, vedoucí odboru;
tel.: 461 550 460;
e-mail: miroslav.dosedel[zavinac]svitavy[tecka]cz

Besip - Soutěž mladých cyklistů

 

DI PČR OŘ Svitavy – nstržm. Jiří Kratochvíl;
tel.: 974 578 252 (nebo po dohodě s preventistkou PČR OŘ Svitavy).

 

4. třída ZŠ

Prevence před úrazy

 • vlastní bezpečí - akce pro děti
 • bezpečnost dětí - přednášky pro rodiče

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS PČR OŘ Svitavy;
tel.: 974 578 207;
e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

 

5. třída ZŠ

Pevence šikanování

 • preventivní akce pro žáky
 • preventivní akce pro pedagogické pracovníky

KPPP – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;
e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

6. třída ZŠ

Právo na každý den I.

 • majetková trestná činnost

MP Svitavy - Bc. Karel Čupr, velitel MP;
tel.: 461 550340; e-mail: cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

Právo na každý den - cíle projektu

 • majetková trestná činnost

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS ÚO PČR Svitavy
tel.: 974 578 207;
e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

Učebnice - Právo pro každého

 • přestupky

MěÚ Svitavy - odbor projednávání přestupků - Daniela Hrnčířová, vedoucí odboru;
tel: 461 550 330;
e-mail: hrncirov[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

7. třída ZŠ

Prevence závislostí I.

 • alkohol, nealkoholové drogy

KPPP – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;
e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • kouření
 • přednášky pro pedagogické pracovníky

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS ÚO PČR Svitavy;
tel.: 974 578 207;
e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

Školení pro učitele - Právo pro každého

8. třída ZŠ

Problematika domácího násilí

Krizové centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., Milady Horákové 10, Svitavy
Mgr. Irena Valtová
tel.: 461 321 100
e-mail: kcsvi[zavinac]pestalozzi[tecka]cz

 

 

Životní styl a rizikové chování

 • životní styl dětí a mládeže
 • rizikové faktory vyplývající z životního stylu mládeže
 • sociální kontakty u dětí a mládeže
 • nízkoprahové služby (obecně) a specifika ve Svitavách

kontaktní pracovníci Nízkoprahového klubu Díra, Felberova 2, 568 02 Svitavy:
Pavel Padyásek, Tomáš Šípek tel. 725 246 743, e-mail: tadydira[zavinac]seznam.cz[tecka]br /> OS Bonanza, Vendolí 308

 

 

Kyberšikana

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS ÚO PČR Svitavy;
tel.: 974 578 207;
e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

 

9. třída ZŠ

Právo na každý den II.

 • trestní odpovědnost a zásady chování na veřejnosti

 

Okresní státní zastupitelství ve Svitavách - Mgr. Jiří Horníček, okresní státní zástupce;
tel.: 461 541 131
Poznámka: možnost zprostředkování přednášky (besedy) apod. dalších státních zástupců

Právo na každý den - informace o projektu

 • jak se nestat obětí trestného činu

MěP Svitavy - Bc. Karel Čupr, velitel MěP;
tel.: 461 550340;
e-mail: cupr[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • vybraná trestní líčení

 

Okresní soud ve Svitavách - JUDr. Bohumil Kotala, předseda soudu;
tel.: 461 352 814;
e-mail: bkotala[zavinac]osoud.justice[tecka]cz

Ukázková lekce

 

Kyberšikana

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS ÚO PČR Svitavy;
tel.: 974 578 207; e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz

 

I. ročník SŠ, SOÚ a Ú

Právo na každý den III.
   prohloubení znalostí:

 • občanské a obchodní právo

PMS Svitavy - Mgr. Lenka Buchtová, vedoucí střediska PMS ve Svitavách; tel.: 461 542 762;
e-mail.: lenka.buchtova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • rodinné právo

PMS Svitavy – Mgr. Zdeňka Hejdová, probační úředník, tel.: 461 530 624
e-mail: zhejdova[zavinac]pms.justice[tecka]cz

 

 • pracovní právo

PMS Svitavy - Mgr. Lenka Buchtová, vedoucí střediska PMS ve Svitavách; tel.: 461 542 762;
e-mail.: lenka.buchtova[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 • trestní a přestupkové právo

 

PMS Svitavy – Mgr. Václav Paar, probační úředník, tel: 461 616 952, e-mail: vpaar[zavinac]pms.justice[tecka]cz

 

 

 

Okresní státní zastupitelství ve Svitavách - Mgr. Jiří Horníček, okresní státní zástupce;
tel.: 461 541 131

 

 

 

Okresní soud ve Svitavách - JUDr. Bohumil Kotala, předseda soudu;
tel.: 461 352 814; e-mail: bkotala[zavinac]osoud.justice[tecka]cz

 

II. ročník SŠ, SOÚ a Ú

Prevence závislostí II.

 • alkohol, nealkoholové drogy
 • přednášky pro pedagogické pracovníky

KPPK – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314;e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz
(možnost zprostředkování akcí dalších odborníků - např. z Národní protidrogové centrály ÚOOZ SKPV PČR apod.)

 

III. ročník SŠ, SOÚ a Ú

Extremismus, sekty, rasová a národnostní nesnášenlivost

KPPK – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314; e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz
(možnost zprostředkování akcí dalších odborníků)

 

Rodiče

Prevence závislostí II.

 

(možnost zprostředkování akcí dalších odborníků)

 

 

KPPK – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314; e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz
(možnost zprostředkování akcí dalších odborníků)

 

Senioři

Senioři - oběti trestné činnosti

KPPK – PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy;
tel.: 461 550 314; e-mail: stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

 

PČR - por. Bc. Hana Kaizarová, preventistka PIS ÚO PČR Svitavy;
tel.: 974 578 207; e-mail: tisksy[zavinac]mvcr[tecka]cz