Měsíčník Naše město

Na této stránce jsou odkazy na uvedená čísla Svitavského kulturního a informačního měsíčníku "Naše město", vydávaného městem Svitavy. Soubory jsou ve formátu PDF.

Pokud si chcete prohlédnou dokument v PDF formátu, je nutno mít nainstalovaný program ACROBAT READER. Tento software si můžete stáhnout na http://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/

Uzávěrky zpravodaje 2017 a pravidla pro zveřejňování ČLÁNKŮ - PŘÍSPĚVKŮ
Pravidla pro zveřejňování INZERCE ve zpravodaji Naše město
Dohoda politických subjektů zvolených do Zastupitelstva města Svitavy v aktuálním volebním období o využívání definovaného prostoru ve zpravodaji Naše město pro prezentaci názorů

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001